Khuyến Cáo Nguy Cơ

Mức độ chính xác của thông tin

Nội dung của trang web có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước, và được cung cấp nhằm một mục đích duy nhất là trợ giúp nhà đầu tư có quyết định của cá nhân mình trong lĩnh vực đầu tư của chính mình. FXVNOL áp dụng tất cả các biện pháp có thể trong khả năng của mình nhằm cung cấp những thông tin xác thực nhất có thể trên trang web của mình, tuy nhiên không đảm bảo về mức độ chính xác và cũng không chịu trách nhiệm về tổn thất hay mất mát trực tiếp hay gián tiếp đến từ nội dung hay từ việc bạn không truy cập được vào website của chúng tôi, cho bất kỳ việc chậm trễ hay không hoàn tất việc gửi thông tin từ trang web này đến bạn

Những ý kiến của FXVNOL

Tất cả ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá và các thông tin khác trên website của FXVNOL cung cấp một bình luận chung về tình hình thị trường và không cấu thành khuyến cáo đầu tư. FXVNOL không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, mất mát, bao gồm và không giới hạn với cả phần lợi nhuận ( và tổn thất, mất mát của lợi nhuận ) đến từ việc sử dụng những thông tin liên quan trên trang web.

Lĩnh vực đầu tư rủi ro cao

Đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, và có thể không phù hợp với bạn. Trước khi quyết định tham gia vào lĩnh vực này bạn cần hết sức cẩn thận đánh giá, cân đối và tính rõ mục tiêu, tầm kinh nghiệm của bản thân và mức độ có thể chịu được rủi ro. Có khả năng là bạn sẽ mất một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư ban đầu, vì vậy tuyệt đối không đầu tư khoản tiền mà sự sống còn của bạn phụ thuộc vào số tiền đó. Bạn cần chấp nhận và hiểu rõ tất cả những rủi ro liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến lĩnh vực đầu tư liên quan đến tiền tệ, tìm kiếm lời khuyên từ những nhà tư vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất cứ điều gì chưa rõ.

Phát tán thông tin

Trang web này không nhằm mục đích phát tán , hoặc tái sử dụng thông tin bởi bất cứ cá nhân nào. Cá nhân phát tán hoặc sử dụng trái phép có thể sẽ phải đối mặt với việc phải giải thích trước tòa án địa phương về hành động trái phép của mình. Không có bất cứ dịch vụ hay sự đầu tư nào liên quan đến website này được quyền phát tán hoặc tái sử dụng ở bất cứ đâu. Những người ghé thăm trang web này chịu trách nhiệm về cá nhân họ nếu họ vi phạm pháp luật nơi địa phương họ sinh sống trong trường hợp truy cập trang web này được coi là vi phạm luật pháp ở nơi họ sinh sống

Những câu chuyện thành công

Những kết quả trong quá khứ và những câu chuyện thành công không nhất thiết khẳng định sự thành công tương tự trong tương lai. Những câu chuyện thành công ở người này có thể không đại diện cho câu chuyện thành công ở người khác mặc dù cố gắng lặp lại tương tự. Kinh doanh tiền tệ tiềm ẩn nguy cơ cao và không nhất thiết phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.