Cách tính lợi nhuận lời lỗ trong giao dịch tiền tệ – ngoại hối – Forex

Các phần mềm giao dịch online sẽ tự động tính lợi nhuận trên từng lệnh giao dịch cho bạn. Nhưng tốt nhất là bạn nên hiểu về nó để lường trước lợi nhuận và rủi ro khi bạn đặt lệnh.

Sau đây tôi xin hướng dẫn bạn cách tính lời lỗ trong giao dịch forex:

Để minh họa cho giao dịch Forex, tôi có 2 ví dụ sau:

Ví dụ 1:

Tỷ giá bid/ask hiện tại của Eur/Usd : 1.3557/1.3559, nghĩa là bạn có thể Buy 1 Euro giá 1.3559 hoặc Sell 1 euro giá 1.3557.
Bạn cho rằng đồng Euro đang được định giá quá thấp so với đồng Usd, dự đoán Eur/usd sẽ tăng. Để thực hiện chiến lược này, bạn sẽ mua Euro ( đồng thời bán Usd) và sau đó chờ tỷ giá này tăng .
Bạn quyết định thực hiện giao dịch: mua 100 000 Euro ( 1 lot), số tiền bạn trả là 135 590 đô la (100 000 X 1.3559) , với tỷ lệ ký quỹ (margin) 1:200 = 0,5 % nên số tiền ký quỹ ban đầu cho lệnh giao dịch này là 677,95 đô la. Phần mềm giao dịch tự động đóng băng tạm thời 677,95 usd trongtài khoản giao dịch của bạn và sẽ trả lại khi bạn kết thúc lệnh giao dịch này.
Đúng như bạn mong đợi, Eur tăng lên 1.3577/1.3579. Bây giờ để thực hiện hóa lợi nhuận, bạn bán 100 000 Euros tại giá hiện tại là 1.3577 và nhận được $ 135 770
Bạn mua 100 000 Euro tại giá 1.3559, trả $135 590
Sau đó bạn bán 100 000 Euro tại giá 1.3577, nhận $ 135 770
Bạn lời $ 135 590 – $ 135 770 = $ 180 ( bạn lời 18 pip).
Lời tổng cộng = US $ 180.

Ví dụ 2:

Bạn mua Eur/ Usd khi tỷ giá là 1.3557/1.3559. Bạn mua 100 000 Euro và bạn trả $ 135 590 (100 000 X 1.3559).
Tuy nhiên, Euro giảm về 1.3541/ 1.3543. Bây giờ để cắt lỗ, bạn bán 100 000 Euros tại giá 1.3541 và bạn nhận được $ 135 410
Bạn mua 100 000 Euro tại giá 1.3559, trả $ 135 590
Sau đó bạn bán 100 000 Euro tại giá 1.3541, nhận được $ 135 410
Bạn lỗ $ 135 410 – $ 135 590 = – $ 180 (bạn lỗ 18 pip)
Lỗ tổng cộng = US $ -180

Facebook comments